บทความจากครอบครัวคิดดี

พ่อแม่หลาย ๆ คน อยากให้ลูกเชื่อฟัง หรืออยากจะผู้เป็นชี้นำให้แก่ลูกในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ โดยที่ไม่รู้เลยว่า ช่วงวัยนั้นของเขา เราแทบจะไม่มีอิทธิพลต่อตัวของลูกแล้ว….

ซึ่งคุณไม่อาจรู้เลยว่าช่วงที่พ่อแม่มีอำนาจกับลูกที่สุด สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุด คือช่วงแรกเกิดไปจนถึง 1 ขวบ ไม่เกิน 1 ขวบครึ่งและไม่น่าเชื่อว่าในช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่พ่อแม่มักจะให้คนอื่นเลี้ยงมากที่สุด!! ไม่ว่าจะเป็น ญาติพี่น้อง หรือจ้างพี่เลี้ยง ทั้งคนไทยหรือต่างด้าว!!

ก่อนที่พ่อแม่จะกลับมาเลี้ยงลูก ๆ ของพวกเขาด้วยตัวเอง ก็เป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น เข้าสู่วัยที่พ่อแม่มีอำนาจ หรืออิทธิพลต่อตัวของลูกน้อยลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งจากสาเหตุเหล่านี้มักจะตามมาด้วย การกระทบกระทั่งกัน “ลูกไม่ฟัง” “ลูกไม่เข้าใจพ่อแม่” “ลูกไม่ค่อยคุยกับพ่อแม่” หรือ ปัญหาต่าง ๆ เช่น “พ่อแม่ไม่เคยเข้าใจหนู” “พ่อแม่จะมาบังคับหนูทำไม”

“ถามว่าเพราะอะไร”
เพราะในวัยนี้ของเขาคือวัยที่เขาอยากจะค้นหาตัวเอง ลองอะไรใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง ทำตามใจตัวเอง และทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ สิ่งที่ตัวเองเชื่อและการกระทบกระทั่งเล็กน้อยเหล่านี้แหละครับ ที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า “เด็กมีปัญหา”
เพราะฉะนั้นอย่าให้มันสายเกินครับ คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกในเวลาที่เหมาะสม ปล่อยลูกในเวลาที่สมควร ในวันที่เขาต้องการความอบอุ่นจากพ่อแม่ ต้องการการประคบประหงมจะผู้ให้กำเนิด จงทำ

“และในวันที่เขาต้องการจะออกบิน ต้องการจะเรียนรู้ ต้องการจะเผชิญโลกภายนอกจงปล่อยเขาออกไป”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top