โยเกิร์ต ออร์แกนิค 100%

โยเกิร์ต ไทย – เดนมาร์ค ตรา มอร์แกนิค ใช้น้ำนมดิบออร์แกนิคคุณภาพจากฟาร์มโคนมอินทรีย์ ใช้น้ำตาลออร์แกนิคที่มาจากอ้อยปลอดสารเคมี 100% และใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารทั้งหมด 4 ชนิด เพิ่มจากสูตรปกติ 1 สายพันธุ์ คือ L.casei ซึ่งช่วยในเรื่องการขับถ่ายและทนต่อกรดในกระเพาะอาหาร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top