โยเกิร์ตพร้อมดื่มยู.เอช.ที.(UHT)

UHT โยเกิร์ตสตรอเบอรี่ 125ML

ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง มีกรดแลคติก ที่เกิดจากการหมักตัวของจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว ซึ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสได้ดียิ่งขึ้น ช่วยปรับสภาพของกระเพาะอาหารให้เป็นกรดและทำให้การดูดซึมอาหารดีขึ้น และมีส่วนช่วยในการขับถ่าย

UHT โยเกิร์ตมะนาว 125ML

ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง มีกรดแลคติก ที่เกิดจากการหมักตัวของจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว ซึ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสได้ดียิ่งขึ้น ช่วยปรับสภาพของกระเพาะอาหารให้เป็นกรดและทำให้การดูดซึมอาหารดีขึ้น และมีส่วนช่วยในการขับถ่าย

UHT โยเกิร์ตสับปะรด 200ML

ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง มีกรดแลคติก ที่เกิดจากการหมักตัวของจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว ซึ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสได้ดียิ่งขึ้น ช่วยปรับสภาพของกระเพาะอาหารให้เป็นกรดและทำให้การดูดซึมอาหารดีขึ้น และมีส่วนช่วยในการขับถ่าย

UHT โยเกิร์ตส้ม 200ML

ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง มีกรดแลคติก ที่เกิดจากการหมักตัวของจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว ซึ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสได้ดียิ่งขึ้น ช่วยปรับสภาพของกระเพาะอาหารให้เป็นกรดและทำให้การดูดซึมอาหารดีขึ้น และมีส่วนช่วยในการขับถ่าย

Scroll to Top