นมพาสเจอร์ไรซ์

นมพาสเจอร์ไรซ์โยเกิร์ต รสสตรอเบอรี่ 180ML

ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง เป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติสูง ผสมกับน้ำผลไม้หรือไซรัป มีกรดแลคติก ที่เกิดจากการหมักตัวของจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว มีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น

นมพาสเจอร์ไรซ์โยเกิร์ต รสสตรอเบอรี่ 100ML

ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง เป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติสูง ผสมกับน้ำผลไม้หรือไซรัป มีกรดแลคติก ที่เกิดจากการหมักตัวของจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว มีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น

นมพาสเจอร์ไรซ์โยเกิร์ต รสสัปปะรด 180ML

ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง เป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติสูง ผสมกับน้ำผลไม้หรือไซรัป มีกรดแลคติก ที่เกิดจากการหมักตัวของจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว มีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น

นมพาสเจอร์ไรซ์โยเกิร์ต รสสัปปะรด 100ML

ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง เป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติสูง ผสมกับน้ำผลไม้หรือไซรัป มีกรดแลคติก ที่เกิดจากการหมักตัวของจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว มีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น

นมพาสเจอร์ไรซ์โยเกิร์ต รสส้ม 180ML

ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง เป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติสูง ผสมกับน้ำผลไม้หรือไซรัป มีกรดแลคติก ที่เกิดจากการหมักตัวของจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว มีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น

นมพาสเจอร์ไรซ์โยเกิร์ต รสส้ม 100ML

ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง เป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติสูง ผสมกับน้ำผลไม้หรือไซรัป มีกรดแลคติก ที่เกิดจากการหมักตัวของจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว มีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น

นมพาสเจอร์ไรซ์โยเกิร์ต รสมะนาว 180ML

ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง เป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติสูง ผสมกับน้ำผลไม้หรือไซรัป มีกรดแลคติก ที่เกิดจากการหมักตัวของจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว มีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น

นมพาสเจอร์ไรซ์โยเกิร์ต รสมะนาว 100ML

ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง เป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติสูง ผสมกับน้ำผลไม้หรือไซรัป มีกรดแลคติก ที่เกิดจากการหมักตัวของจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว มีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น

นมพาสเจอร์ไรซ์ รสกาแฟ 180ML

ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง เป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติสูง ผสมกับน้ำผลไม้หรือไซรัป มีกรดแลคติก ที่เกิดจากการหมักตัวของจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว มีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น

นมพาสเจอร์ไรซ์ รสช็อกโกแลต 180ML

ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง เป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติสูง ผสมกับน้ำผลไม้หรือไซรัป มีกรดแลคติก ที่เกิดจากการหมักตัวของจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยว มีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น

Scroll to Top