นมพร้อมดื่มยู.เอช.ที.(UHT)

UHT ไขมันต่ำ 200ML

นมพร่องมันเนย ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนม ผง นมพร่องมันเนย เป็นการน้ำนมโคสด 100% มาแยก เอามันเนยออกเพียงบางส่วน นมประเภทนี้จะมีมันเนย อยู่ไม่เกิน 15% การดื่มนมที่มีไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกิน หรือผู้ป่วยที่มี ไขมันในเลือดสูง และคนที่มีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป

Scroll to Top