บทความจากครอบครัวคิดดี

เด็กที่ฉลาด ไอคิวสูง มักจะมีความมั่นคงในอารมณ์กว่าเด็กทั่วไป แต่หากมีไอคิวสูงแค่ไหนแต่ไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องก็ไม่สามารถปรับตัวได้  หลายรายมีปัญหารุนแรงกว่าเด็กธรรมดา เพราะเด็กพวกนี้ความรู้สึก “ไว” และละเอียดอ่อนกว่าเด็กทั่วไป

นอกจากนี้เด็กเหล่านี้ยังมีความรู้สึกว่าตัวเอง “#แตกต่าง” จากเพื่อน เพราะคิดต่าง รู้สึกต่างกัน แต่พวกเขาก็รู้ว่ามันเกิดจากระดับความคิดที่ต่างจากคนทั่วไป  เด็กกลุ่มนี้เมื่ออยู่ที่โรงเรียนอาจดูเหมือนมีเพื่อน แต่ในความเป็นจริงคือ มี แต่มีน้อยกว่าปกติ เนื่องจากสิ่งที่สนใจมักจะต่างกับคนทั่วไป

แต่ปัญหาที่น่าหนักใจคงจะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่มักไม่ชอบการเรียน และมักมีปัญหากับพ่อแม่และครู ในเรื่องของการไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ไม่ส่งการบ้าน แต่กระนั้นเด็กกลุ่มนี้เมื่ออยู่บ้านจะอ่านออกและเขียนได้เร็ว ความจำดี สอนอะไรต่าง ๆ ก็เข้าหัว ไหวพริบเลิศ แต่พอไปเรียนมักจะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมต่าง ๆ และต้องค่อย ๆ ปรับตัว

“เพราะฉะนั้นบางครั้งคุณพ่อคุณแม่จะต้องเข้าใจว่า เรื่องเหล่านี้มันคือเรื่องปกติการเข้าโรงเรียนย่อมมีการปรับตัวอยู่แล้ว”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top