1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก ( World Milk Day )

1 มิถุนายน  วันดื่มนมโลก (World Milk Day)

สร้างความสุข  เสริมภูมิคุ้มกัน  ดื่มนมทุกวัน  ดื่มได้ทุกวัย  บริโภคนมได้หลากหลายเมนู
… ชวนกันดื่ม ช่วยกันแชร์  … ลุ้นรับสิทธิ์

ดื่มนมฟรีตลอดปี !!!!

กับ  3 Challenge  ง่ายๆ แบบนี้

Challenge#1 : ดื่มนมหมดกล่องภายใน 1 นาที (ถ่ายคลิปวีดีโอ) แล้ว

1. โพสเฟซบุ๊คตัวเอง
2. แท็กคนอื่นอีก 5 คน
3. เปิดเป็นสาธารณะ(เพื่อให้เจอรายชื่อคนแข่งขัน)
4. กดไลค์เพจ Thai Denmark fanclub
5. ติด # 3 อัน    #ChallengeWorldMilkDayThailand    #WorldMilkDay2020   #1MinuteMilkChallenge

Challenge#2 : ทำเมนูเครื่องดื่มจากนม ถ่ายรูปหรือคลิป ที่มีตัวเองและการทำเมนูเครื่องดื่มจากนมอะไรก็ได้ 1 อย่าง

1. โพสเฟซบุ๊คตัวเอง
2. แท็กคนอื่นอีก 5 คน
3. เปิดเป็นสาธารณะ(เพื่อให้เจอรายชื่อคนแข่งขัน)
4. กดไลค์เพจ Thai Denmark fanclub
5. ติด # 3 อัน  #ChallengeWorldMilkDayThailand  #WorldMilkDay2020  #DrinkMenuMilkChallenge 

Challenge#3 : ทำเมนูอาหารคาวหรือหวานจากนม ถ่ายรูปหรือคลิป ที่มีตัวเองและการทำเมนูเครื่องดื่มจากนมอะไรก็ได้ 1 อย่าง

1. โพสเฟซบุ๊คตัวเอง
2. แท็กคนอื่นอีก 5 คน
3. เปิดเป็นสาธารณะ(เพื่อให้เจอรายชื่อคนแข่งขัน)
3. กดไลค์เพจ Thai Denmark fanclub
4. ติด # 3 อัน  #ChallengeWorldMilkDayThailand  #WorldMilkDay2020  #FoodMenuMilkChallenge

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคมนี้เท่านั้น

ขวัญใจกรรมการ รับนมไปดื่มฟรี ตลอดทั้งเดือน 15 รางวัล

โดนใจกรรมการสุดๆ รับนมไปดื่มฟรีตลอดปี  3 รางวัล

ชอบ Challenge ไหน   ถนัดเมนูอะไร จัดมาเลย!!!
ติดตามกติกาการร่วมสนุกได้ทาง Thai-Denmark Fan Club

ข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม

  1. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแจกรางวัลสำหรับผู้ที่เป็นแฟนเพจ Thai-Denmark Fan Club เท่านั้น
  2. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณามอบของรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยจะมอบรางวัลใหญ่ที่สุดให้กับผู้โชคดี ส่วนรางวัลรอง จะพิจารณามอบให้กับผู้โชคดีท่านต่อไป
  3. พนักงานและครอบครัวของอ.ส.ค. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกประเภท
  4. ขอยกเว้นพิจารณาและลบคลิปที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง และคลิปที่กรรมการพิจารณาแล้วว่ามีเจตนาคัดลอก หรือมีการแก้ไข ทุจริต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ (เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ามาใน Message ของ https://www.facebook.com/ Thai-Denmark Fan Club / ภายใน 7 วัน หลังจากวันประกาศผล หากผู้ที่ได้รางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทางทีมงานจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศผลตามชื่อและที่อยู่ที่ท่านระบุ
  7. รางวัลไม่สามารถส่งต่อให้บุคคลอื่นได้
  8. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
  9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
  10. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top