รู้หรือไม่?

นมไทย-เดนมาร์ค เป็นนมที่มาจากโคพันธุ์ผสมที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์จาก 7 สายพันธุ์

เพราะเราต้องการมอบผลิตภัณฑ์จากนมที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เราจึงใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนแรก เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัวโคนม เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำนมที่ดีที่สุด

  1. พันธุ์เรดเดน (Red Dane)
  2. พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน หรือพันธุ์ขาว – ดำ (Holstein – Friesian)
  3. พันธุ์เจอร์ซี่ (Jersey)
  4. พันธุ์เรดซินดี้ (Red Sindhi)
  5. พันธุ์พื้นเมือง
  6. พันธุ์ซาฮิวาล (Sahiwal)
  7. พันธุ์บราวสวิส (Brown Swiss)

ปัจจุบัน โคนมพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชียน (Holstein Friesian) เป็นสายพันธุ์หลักในการปรับปรุงพันธุ์โคนมของประเทศไทย

โคพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีขนาดใหญ่​ เพศผู้หนัก 800 – 1,000 กิโลกรัม เพศเมียน้ำหนัก 500 – 800 กิโลกรัม ผลิตน้ำนมเฉลี่ย6,000 – 7,000 กิโลกรัม ต่อระยะการให้นม มีนิสัยค่อนข้างเชื่อง รีดนมง่าย มีสีขาวดำ จึงมักเรียกชื่อง่ายๆ ว่า​ “โคนมพันธุ์ขาวดำ”

ไทย-เดนมาร์ค เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี เพื่อให้คนไทยทุกคนได้ดื่ม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top